INDIVIDANPASSAT

Hos Takkei Trainingsystems sker träningen helt individuellt. Det innebär att endast du och din utveckling är i fokus och att inget stör under din träning. Takkeitränaren är alltid med och träningen är alltid lika välplanerad.

EFFEKTIVT

Ett Takkeipass är 60 minuter långt och ett pass i veckan räcker för att skapa kontinuerlig utveckling. Vi strävar efter att göra träningen komplett genom att varje rörelse har en specifik intention och en tydlig funktion: att göra dig bättre.

VETENSKAPLIGT

Framgångsrik träning kräver systematisering och periodisering. Vi följer löpande utvecklingen inom forskningsområdet styrketräning på nära håll och implementerar nya upptäckter efter kritisk granskning och noggrann utvärdering.