2020-03-24

Information från Takkei Trainingsystems med anledning av Coronaviruspandemi 

  

  

Vi har i den senaste tidens extraordinära händelseutveckling hunnit möta olika reaktioner från er som tränar hos oss och vi är glada för att ni ser det som självklart att vi håller öppet mitt i allt! Vår träningsmodell och infrastruktur är säker även nu. 

 

Takkei följer händelseutvecklingen noga och vi anpassar oss till rådande läge. Här följer en redogörelse för nuvarande ställning och vår syn på verksamheten för den som är intresserad av vilka avvägningar som gjorts och löpande görs. 

  

Tillsammans har vi nu ett ansvar för att hjälpa samhället att hantera följderna av coronavirusets framfart på kort och lång sikt. På kort sikt ska vi göra allt för att hålla oss friska och starka. Därigenom minskar vi såväl smittspridning som vårdbehov. 

  

På litet längre sikt är det av yttersta vikt att bidra till ett fungerade samhälle och motverka en situation där allt står still. Ett sådant samhälle tappar snart viktiga förmågor, motståndskraft och framtidstro.  

  

Uppbyggnaden inför det som kommer efter måste påbörjas redan nu och vi tänker ta vår del av ansvaret för att upprätthålla normalitet och kontinuitet, stärka våra kroppar och vår hälsa i ett läge som verkligen visar på vikten av att vara i god form. 

 

Träningen hos Takkei har sedan starten för snart 20 år sedan bedrivits enligt samma modell som idag med endast en tränare och en utövare i träningssalen. Inga grupper, inga delade redskap och ett alldeles eget omklädningsrum med dusch. 

 

Vi tar hellre i litet extra för att kunna erbjuda en oas av lugn och fokus på uppgiften. Därför kommer ingen takkeitränare till arbetet utan att först ha tagit sin temperatur med godkänt resultat, desinfektion av redskap sker mellan varje pass osv. 

 

Det kan konstateras att miljön hos Takkei högst sannolikt är en av de säkraste att vistas i och tillsammans kan vi hålla det så genom att vara disciplinerade och stanna hemma vid tecken på eller misstanke om sjukdom.  

  

Om du är frisk är du som alltid välkommen! 

  

  

  

Väl mött, 

 

Dina vänner på Takkei